Öli e-poe kasutamistingimused 

Seisuga 29.10.2018 

1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 

 • ●  Öli e-pood – internetiaadressil https://www.oli.organic tegutsev e-pood
 • ●  Kasutustingimused – käesolevad Öli e-poe kasutustingimused
 • ●  Klient – isik, kes ostab Öli e-poest Tooteid
 • ●  Müüja – 3Energy Group OÜ, reg. kood 14238679, asukoht Sulevimägi 8/7, I
  korrus, Tallinn, 10133, tel. +37256645579, e-post: info@oli.organic
 • ●  Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või
  kutsetegevuse läbiviimisega
 • ●  Tellimus – Kliendi esitatav ostutellimus Öli e-poest
 • ●  Toode – toode (tooted), mida Müüja Öli e-poes müüb

1. ÜLDSÄTTED 

2.1. Kasutustingimused kehtivad Öli e-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel. 

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga. 

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida. 

2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil https://www.oli.organic 

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused. 

2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. 

2.7. Öli e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: info@oli.organic , tel +37256645579 

3.TOODE JA HIND
3.1. Öli e-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.
3.2. Toodeid hoiustatakse toatemperatuuril ning Toodete transport ei nõua eritingimusi. 3.3. Toodete hinnad Öli e-poes on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 

3.4. Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Öli e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on Toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind. 

3.5. Tellitud Toodete hinnale posti- ja transporditasu ei lisandu. 

3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on Öli e-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (arusaadavalt vale müügihind). 

3.6. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tagatisraha (edaspidi pant), avaldab Müüja pandi suuruse vastava Toote juures müügihinnast eraldi. 

3.7. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.11.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema. 

4.TELLIMUSE ESITAMINE
4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil esitada Tellimus Öli e-poes. 

4.2. Klient saab Öli e-poes Tellimusi esitada anonüümse Kliendina. 

4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Osta“. 

4.4. Seejärel tuleb Kliendil sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Kasutustingimustega ning privaatsuspoliitikaga. 

4.5. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest. 

4.7. Klient tasub kogu Tellimuse eest Maksekeskuse poolt pakutava pangalingi kaudu. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile. 

4.8. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. 

4.9. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused 

vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel. 

4.10. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest. 

4.11. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada. 

4.12. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. 

4.13. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. 

5. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED
5.1. Tellimuse eest saab tasuda Öli e-poe keskkonnas Maksekeskus AS pangalingi kaudu. 

5.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti. 

5.3. 3Energy Group OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. 3Energy Group edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. 

6. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE, ÜLEANDMINE JA TARNEAEG
6.1. Tellimus saadetakse kliendi poolt määratud Itella SmartPOST pakiautomaati. 

6.2. Tellimusele on vastastikusel kokkuleppel võimalik järgi tulla Öli kontori, Sulevimägi 8/7, I korrus, Tallinn 

6.2.1. Väljastuspunktis toimub toodete väljastamine Kliendile tööpäevadel E-R kell 10.00-16.00. 

6.2.2. Riiklikel pühadel toodete väljastamist ei toimu. 

6.2.3. Tellimus väljastatakse isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja Tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Müüja jätta tooted väljastamata. 

6.2.4. Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud enda kätte unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud. 

6.2.5. Müüja hoiab Tellimust 24 tundi. Kui Klient ei tule 24 tunni möödudes Tellimusele järele, siis loetakse Klient Tellimusest loobunuks ning Müüja tagastab Kliendile tellimuse maksumuse 7 päeva jooksul. 

6.3. Tellimuse saatmine Kliendi poolt valitud Itella SmartPOST pakiautomaati. 

6.3.1. Tellimuse kätte toimetamine Itella SmartPOST pakiautomaadi vahendusel toimub Eesti piires 5 tööpäeva jooksul. 

6.3.2. Tellitud Tooted saadetakse Kliendi poolt antud Itella SmartPOSTI pakiautomaadi aadressile. Selleks tuleb Kliendil valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja kellaaeg ning määrata pakiautomaadi aadress. 

6.3.3. Tooted toimetatakse Kliendi poolt valitud pakiautomaati Tellimuses määratud ajavahemikul. Kui Toode on jõudnud Kliendi poolt valitud pakiautomaati, saadetakse Kliendile SMS uksekoodiga, mille alusel saab Tellitud Tooted pakiautomaadist kätte. 

6.3.4. Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Juhul kui Klient ei tule kaubale Itella SmartPOST pakiautomaati järgi 7 päeva jooksul, loeb Müüja, et klient on Tellimusest loobunud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse transporditasu summas 2,94 eurot. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha transporditasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. 

6.3.5. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või meilitsi. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kätte toimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kätte toimetamise kuupäevast. 

6.3.6. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest. 

6.3.7. Tellimuse kättesaamisel kohustub Klient koheselt kontrollima Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse mittevastavusest (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, 

mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud teatama kohe Toodete kättesaamisel ning teavitama mittevastavustes Müüjat 24 h jooksul e-maili või telefoni teel. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks. 

6.3.8. Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus Toodetest või osast neist loobuda. Müüjal on õigus Kliendile tagastatavast Tellimuse maksumusest kinni pidada Itella SmartPOST pakiautomaadi tasu 2,94 eurot. Tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Tagastamisele kuuluv Tellimuse maksumus, millest on maha arvatud kohale toimetamise tasu, tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tagastamise aluse kättesaamisest Müüja poolt. 

6.3.9. 3Energy Group on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le 

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE
7.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, täites selleks Lepingust taganemise avalduse tüüpvormi (kättesaadav Öli e-poe keskkonnas https://www. oli.organic). 

7.2. Taganemise avalduse saadab Klient e-maili teel (info@oli.organic) või kirjalikult Müüjale ja tagastatavad Tooted tuleb Kliendil saata vastavalt Müüja poolt valitud Itella SmartPOST pakiautomaati . Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient. 

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis. 

7.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus: 

7.4.1 Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest. 

7.4.2. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel. 

7.5. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohale toimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist. 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
8.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust. 

8.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine). 

8.3. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@oli.organic. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada Müüja Lepingust taganemise tüüpvormi, mis on kättesaadav Öli e-poe keskkonnas www.oli.organic) ning lisada ostu tõendav dokument. 

8.6. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja 

vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee . Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee 

8.7. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin . 

9. VASTUTUS
9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

9.2. Klient vastutab Öli e-poes Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist. 

10. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED
10.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit . 

10.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti. 

Shopping Cart